Opettajalle

Opetusmateriaalia: Energian perustarpeita Suomessa ja Intiassa

Esityskalvot ja taustamateriaali


Olen väitöstutkimukseni aikana vieraillut suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa kertomassa tutkimuksestani kehittyvien maiden energiakysymysten parissa. Olen oppitunnin mittaisen vierailuni aikana halunnut pohtia nuorten kanssa, miten köyhissä ja sähköttömissä olosuhteissa voidaan laittaa ruokaa, tehdä läksyt, tai kylmäsäilyttää elintarvikkeita. Näitä energian peruspalveluita kaikki maailman ihmiset tarvitsevat. Kerron esimerkkejä Intian maaseudulta.

Pidän aihepiirejä niin tärkeinä, että haluan jakaa luentokalvot avoimesti kaikkien opettajien kanssa opetuksessa vapaasti käytettäväksi. Taustamateriaalin tarkoituksena on toimia ennen kaikkea inspiraation lähteenä – sisältöä on enemmän kuin yhden oppitunnin ajaksi. Mukana on myös muutamia ideoita valmisteleviksi tehtäviksi ja viitteitä muihin materiaaleihin. Aihepiiriltään luento osuu yhteiskuntatieteiden (kehitysmaatutkimus ja globaalikasvatus) ja fysiikan oppiaineiden risteyskohtaan ja arvioisin, että kalvot ovat muokattavissa kaiken ikäisille peruskoulun ja lukioiden oppilaille sopiviksi.

LATAA: ESITYSKALVOT (PPTX)

(Power Point -kalvot, 44 MB)

LATAA: ESITYSKALVOT (PDF)

(PDF, 5 MB)

LATAA: TAUSTAMATERIAALI (PDF)

(PDF, 5 MB)

Aiheet ja sisällöt: