TULOSSA: Luentomateriaali energian perustarpeista, energiaköyhyydestä ja energian säästämisestä

Reading time:

Kuva: The World bank (2015) [1]. Köyhyydessä elävien ihmisten määrä eri maailmanosissa.

Julkaisen huhti-toukokuussa opettajien toivomuksesta luentokalvot, joita olen näyttänyt esiintyessäni suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa. Tunneilla olemme lasten ja nuorten kanssa miettineet, mitkä ovat tärkeitä peruspalveluita, joihin energiaa tarvitaan, ja mistä energiaa paikallisesti voisi saada. Tutustumme intialaisen perheen energiankäytön arkeen. Miten tehdä läksyt tai laittaa ruokaa, jos kotona ei ole sähköjä? Missä ja miten voi hyödyntää aurinkoenergiaa?

Luennon tavoitteena on ollut pohtia energian merkitystä ja energian määrän kokoluokkia. Ylemmillä luokilla olemme tehneet laskuharjoituksia. Aihepiiriltään luento osuu yhteiskuntatieteiden, maantieteen ja fysiikan oppiaineiden risteyskohtaan.

Olen tehnyt mukaan myös taustamateriaalia. Materiaali on toivottavasti inspiroivaa, ja voi auttaa eri oppiaineen opettajia kertomaan kouluissa energian käytöstä, tuotannosta ja säästöstä.

[1] World Bank (2015). The poverty headcount ratio at $1.25 a day, URL: http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi15-sec1-map-wld41450.pdf (viitattu 31.12.2015)