UUTTA: Opetusmateriaali energian perustarpeista, ja energian säästämisestä Suomessa ja Intiassa

Reading time: 1 minute.

Olen väitöstutkimukseni aikana vieraillut suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa kertomassa tutkimuksestani kehittyvien maiden energiakysymysten parissa. Olen oppitunnin mittaisen vierailuni aikana halunnut pohtia nuorten kanssa, miten köyhissä ja sähköttömissä olosuhteissa voidaan laittaa ruokaa, tehdä läksyt, tai kylmäsäilyttää elintarvikkeita. Näitä energian peruspalveluita kaikki maailman ihmiset tarvitsevat. Kerron esimerkkejä Intian maaseudulta. Miten tehdä läksyt tai laittaa ruokaa, jos kotona ei ole sähköjä? Missä ja miten voi hyödyntää aurinkoenergiaa? Luennon tavoitteena on ollut pohtia energian merkitystä ja energian määrän kokoluokkia. Ylemmillä luokilla olemme tehneet laskuharjoituksia.

Pidän aihepiirejä niin tärkeinä, että haluan jakaa luentokalvot avoimesti kaikkien opettajien kanssa opetuksessa vapaasti käytettäväksi (linkki lataussivulle). Taustamateriaalin tarkoituksena on toimia ennen kaikkea inspiraation lähteenä – sisältöä on enemmän kuin yhden oppitunnin ajaksi. Mukana on myös muutamia ideoita valmisteleviksi tehtäviksi ja viitteitä muihin materiaaleihin. Aihepiiriltään luento osuu yhteiskuntatieteiden (kehitysmaatutkimus ja globaalikasvatus) ja fysiikan oppiaineiden risteyskohtaan ja arvioisin, että kalvot ovat muokattavissa kaiken ikäisille peruskoulun ja lukioiden oppilaille sopiviksi.

MATERIAALIEN LATAUSSIVULLE