Archived: Posts, news and presentations 2017-2019 (my doctoral research project e.g. about India)

Pictures from my dissertation defence and celebration (10 June, 2019)

Dissertation defence is a unique experience for every doctoral student. At Aalto University School of Science, at least, the procedure includes a lecture (Lectio) of 20...Continue

Globaali energiaoppi kouluihin! Kokemuksia tutkijan kouluvierailuista (in Finnish)

Kouluopetuksessa tippuu oppiaineiden väliin monia aiheita ja ilmiöitä, joita voidaan tarkastella vain poikkitieteellisesti. Joitain tällaisia aiheita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, köyhyys tai globaali eriarvoisuus. Energiaoppi on myös...Continue

UUTTA: Opetusmateriaali energian perustarpeista, ja energian säästämisestä Suomessa ja Intiassa

Oppimateriaalia kouluihin energiansäästöstä Intia-esimerkkien avulla! Materiaali perustuu suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa pitämiin luentoihin. Tunneilla olemme miettineet, mihin energiaa oikeasti tarvitaan. Miten tehdä läksyt jos kotona ei...Continue

Video: Community and off-grid power – Experiences from Mali & India

How to promote sustainable, democratic and affordable energy solutions in the Global South? This panel discussion hosted by the Siemenpuu Foundation looks at the challenges and...Continue

My presentation at the Sustainability Science day: Blackout under a bright sunshine. Quality of solar electricity in rural areas in emerging markets

On the 9 May, I got the opportunity to present research results at the New Global session at the Aalto Sustainability Science day.Continue

Press release: Defence of dissertation in the field of engineering physics, Sini Numminen, M.Sc.(Tech.), 10 June 2019

Welcome to listen and observe my dissertation defense on 10 June, 2019 at the Otaniemi campus of Aalto University, Espoo, Finland. Continue

TULOSSA: Luentomateriaali energian perustarpeista, energiaköyhyydestä ja energian säästämisestä

Julkaisen pian opettajien toivomuksesta luentokalvot, joita olen näyttänyt suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa lapsille ja nuorille. Tunneilla olemme yhdessä lasten ja nuorten kanssa miettineet, mitkä ovat tärkeitä...Continue

Blog post: “We deliver power whenever the sun is shining”. Findings from a reliability study on solar micro-grids in northern rural India

Electricity offered by micro-grids and other off-grid systems is generally considered a reliable alternative to erratic centralized grid power services in many rural and urban areas...Continue

My presentation at the InSIC seminar: Challenges in operating solar micro-grids in rural Uttar Pradesh

On the 16th October, I got the opportunity to present the pico-grid research project results at the seminar organised by the InSICContinue

Paikallisuus lähtökohdaksi energiantuotannossakin (in Finnish)

Mitä yhteistä on aurinkokennokännykkälaturilla matkailijan rinkan kyljessä, aurinkosähköllä toimivalla vedenpumppaamolla kuuman etelän maan pellon laidalla, tai tuulisähkövoimalalla rannikko kaupungin lahdella? Kaikki ovat erinomaisia siksi, että ne...Continue

Micro-electricity holds its position in the country of hundreds of millions of energy poor people

India Energy Access Summit 2018 in February in New Delhi gathered hundreds of people working with cleaner fuels and improved energy access for hundreds of millions...Continue

Blog post: Energy poverty breeds fantastic solutions and surprising behaviours

Access to truly green energy technologies with sufficient quality is a critical issue for the poorest. This text was publisehd on the SAIS-ISEP website on November...Continue

Sceneries from rural India

Uttar Pradesh is one of the most energy poor states in India, where around 10 million families do not have a access to electricity. Here are...Continue

Pico-grids

Local entrepreneur Boond has setup solar micro-grids in seven villages in Uttar Pradesh, India. A pre-paid meter is installed in household that enables monitoring of instantaneous...Continue